• آخرین بروز رسانی : 1400/03/20

کارت اهدای خون

 

کارت اهدای خون

 

اهدا کننده گرامی

برای دریافت کارت اهدای خون می توانید با در دست داشتن كارت ملي به مراکز اهدای خون

  مراجعه نمایید.