• آخرین بروز رسانی : 1400/03/20

آدرس ایمیل

 

ارتباط مستقیم با مدیرکل از طریق آدرس ایمیل:

sarimanager@ibto.ir

ارتباط مستقیم با روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان مازندران از طریق آدرس ایمیل:

saripr@ibto.ir